Obsesif kompulsif bozukluğu nedir? Belirtileri nelerdir?

Psikoloji Kas 08, 2022 Yorum Yok

Obsesif kompulsif Arıza (OKB), insanların obsesyon ismi verilen Daimi tekrar eden kanılara sahip olması ve bu niyetin kendisini rahatsız etmesinden dolayı, ekseriyetle rahatlamak hedefiyle ritüel yahut kompulsiyon ismi verilen Daimi tekrar eden davranışlarda bulunmasıyla karakterize bir durumdur. Kişinin zihninde uzaklaştıramadığı fikir, niyet ve dürtüler, kişinin isteği dışında gelişir. şahıs bunları mantık dışı olarak değerlendirse de düşünmekten kendini alamadığı için ağır badire yaşayarak huzursuzluğa ve hasebiyle anksiyeteye sahip olur. Obsesyonların yarattığı huzursuzluğu ve düşünceyi ortadan kaldırmak maksadıyla da yineleyici davranış ve zihinsel hareketler geliştirir. 

Obsesif kompulsif bozukluğun belirtileri nelerdir?

– Kirlenme korkusu

– Nizamlı ve simetrik olma

– Kendisini yahut sevdiklerinin ziyan görmesine ilişkin niyetlere kapılma

– Oburlarının dokunduğu objelere dokunamamak

– Objeler nizamlı olmadığında gerilime girme

– El sıkışmaktan rahatsızlık duyma

– Daimi el yıkama 

– Çok paklık takıntısı

– Mikroplardan korkma

– Daimi duş alma isteği

– Daimi bir şeyleri Denetim etme gereksinimi duyma

– Bir şeyleri sayma

– Kilitlendiklerinden emin olmak için kapıları tekrar tekrar Denetim etme

– Kapalı olduğundan emin olmak için ocağı tekrar tekrar Denetim etme

– Belli kalıplarda sayma

– Bir duayı, kelimeyi yahut ifadeyi Samimi içe tekrarlamak

Obsesif kompulsif Arıza nedenleri nelerdir?

Çevresel faktörler:  Kişinin toplumsal ve aile etrafında yaşadığı gerilim hastalığın gelişimini tetikleyebilir. Şahısta Mevcut olan hastalık hafifi semptomlarla seyrederken muhakkak çevresel faktörler hastalık semptomlarını arttırabilir. Cinsel taciz, kişinin ömründe esaslı değişikliklere Sebep olan evlilik, taşınma, çocuk sahibi olma üzere faktörler obsesif kompülsif nedenleri ortasında sayılabilir. 

Biyolojik faktörler: Karmaşık bir yapıya sahip olan beyin, olağan işlevlerini devam ettirebilmek için nöron ismi verilen hudut hücrelerine gereksinim duyar. Elektrik sinyalleri ile irtibat kuran nöronların birbirleriyle bilgi alışverişini sağlayan kimyasallar nörotransimitterlerdir. Bu transmitterler ortasında yer Meydan seratonin düzeyindeki düşme obsesif kompülsif bozukluğun gelişimine neden olabilir. 

Obsesif kompulsif Arıza nasıl tedavi edilir?

OKB kendi kendine geçmez, bu yüzden tedavi edilmesi kıymetlidir. En güzel tedavi prosedürü ilaç ve bilişsel davranış terapisidir. Kronikleşme yani müzmin hale gelme mümkünlüğünün yüksek olması tedavinin değerini arttırmaktadır. Erken teşhis her Vakit tedavi müddetini kısaltır.

İlaç  tedavisi: Özellikle serotonin sistemi üzerinde tesirli olan ilaçlar OKB tedavisinde hayli yaralı olmaktadır. Serotonin Geri Alım Engelleyiciler ismi verilen bu Küme ilaçlar OKB tedavisinde yaygın ve başarılı formda kullanılmaktadır. Tedavinin birinci günlerinde hafif bulantı, baş ağrısı, uyku bozukluğu, midede huzursuzluk üzere süreksiz Yan tesirler ile hastaların birçoklarının lisana getirmeye çekindikleri cinsel Yan tesirler görülebilir. Fakat bu Küme ilaçlar ekseriyetle hastalar tarafından çarçabuk kullanılan ve kullanımları sırasında bir Sıkıntı yaşanmayan ilaçlardır.

Davranış terapisi: Obsesif hastalar Kaygı verici fikirler ile bu fikirlerden kaçarak ve kaçınarak başa çıkmaya çalışırlar. Ne Mevcut ki kanılardan kaçmaya çalıştıkça bu kanılar daha da artmakta ve böylece kısır bir döngü oluşmaktadır. Davranış tedavilerinde Gaye hastayı Tasa veren ve Telaş oluşturduğu için kaçma ve kaçınma davranışlarına neden olan düşüncelerle  [obsesyonlar]  karşı karşıya getirmek ve bu karşılaştırmanın oluşturduğu tasayı azaltmak için devreye giren tekrarlayıcı davranışları engellemektir. 

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir