Aşırı uçlarda dolaşanların hastalığı Bipolar Bozukluk

Psikoloji Kas 08, 2022 Yorum Yok

Toplumda her 100 bireyden 2’sinde bipolar Arıza hastalığının görülebileceğini birebir vakitte beynimizde beyin işlevlerini yöneten nörotransmitter denen kimyasallar olduğunu, bu nörotransmitterlerdeki dengesizliğin bipolar bozukluğa neden olabildiğini belirten VM Medical Park Samsun Hastanesi Psikiyatri Kliniği’nden Uzm. Dr. Burçin Nuri Akal, “Bipolar bozukluk, genetik geçişin olduğu bir rahatsızlıktır. Birinci derece yakınlarında bipolar Arıza tanısı mevcutsa şahısta görülme mümkünlüğü artmaktadır” dedi.

Bipolar Arıza şöyle Tanım edilebilir

Öyle bir hastalık düşünün ki; Fazla Mesut ve sevinçli hissediyorsunuz, çok enerjiksiniz, kendinizi çok Değerli hissediyorsunuz, Fazla konuşuyorsunuz, az uyuyorsunuz, az Yemek yiyorsunuz, yeni fikirler yeni planlarla dolusunuz. Buraya kadar hoş üzere duruyor. Fakat dikkat dağınıklığı, çok Nakit harcama, riskli ve zararlı şeyleri yapma, cinsel dürtüleri Denetim zorluğu hatta kimi gerçek hayattan kopup gerçekte olmayan manzara, ses ve düşünceler bu Olumlu üzere duran belirtilere eklenebiliyor. şahıs kimi bu durumunu fakında bile olamıyor. İşte biz bu periyoda bipolar bozukluğun pürüz (taşkınlık) periyodu diyoruz.

Yaşam kalitesini Olumsuz etkilemektedir

Bipolar hastalığının birbirine Zıt iki evresi vardır. öbür evre ise depresyon yani çökkünlük periyodudur. Ümitsizlik, karamsarlık, ömürden Beğeni alamama, güç azlığı, konsantrasyon sıkıntıları ve dikkatsizlik, iştah değişiklikleri, değersizlik hatta mevt ya da intihar kanılarını içerebilen bir devirdir. Günlük hayatın akışında gerçekleşen duygusal iniş çıkışlardan farklı olarak, bipolar bozuklukta taşkın ya da çökkün devirlerde şahıs iş, okul, aile ve Dost ilgilerinde sıkıntılar yaşamaktadır. Kimi kişilerde depresyon hali ön plandayken, bazı bireylerde de her ikisi apansız olabilmektedir.

Stresli bir Ömür tetikleyici Faktör olabilir

Toplumda her 100 şahıstan 2’sinde görülebilmektedir. Genetik geçişin olduğu bir rahatsızlıktır. Birinci derece yakınlarında bipolar bozukluk tanısı mevcutsa şahısta görülme mümkünlüğü artmaktadır. Beynimizde beyin işlevlerini yöneten nörotransmitter denen kimyasallar vardır. Bu nörotransmitterlerdeki dengesizlik bipolar bozukluğa neden olabilmektedir. En Kıymetli risk faktörü uykusuzluk olmakla bir arada, gerilimli bir ömür, uyarıcı ilaçlar hastalığın tetikleyicileri olabilmektedir. Daha Fazla 18-25 yaşlar ortasında başlamaktadır. Bayan ve erkek eşit riske sahiptir.

Şizofreni ile karıştırmamak gerekir

Bipolar bozukluk, şizofreni ya da şizoafektif bozuklukla karıştırılmamalıdır. Bu hastalığın şizofreniye dönüşme mümkünlüğü yoktur. Müsait tedavi ile bireyler olağan yaşantılarına devam edebilmektedir. girişken devirleri dışında besbelli bir Sıkıntı olmamaktadır. Hastalık tekrarlayabilen bir hastalıktır, Özellikle mevsim geçiş periyotlarında dikkatli olunmalıdır. Hastalığın teşhis ve tedavisinde hastalık hakkında bilinçli olmak, özelikle de hasta yakınları açısından çok kıymetlidir. Zira şahıs girişken devrinde hasta olduğunun farkında olmayabilir, kabullenici değildir. Telafisi olmayan risklere çarçabuk atılabilir. çok ağır ataklarda Denetim zorluğu yaşadığı için yatış gerekebilir.

Uygun ilaç tedavisi tercih edilmeli

Hasta ve hasta yakınlarının Özellikle hastalık belirtilerinin farkında olması atağın ilerlemeden tedavisi için Fazla değerlidir, bu belirtiler ayrım edildiğinde psikiyatri doktorunca kıymetlendirilmesi gerekmektedir. İlaç tedavisi atağın haline nazaran planlanır. Antidepresan ya da antipsikotik kümelerinden psikiyatri doktorunun belirlediği ilaçlar kullanılır. girişken devri sonrasında gerek hastalığın tekrarlamaması gerekse girişken şiddetini azaltmak için his durum düzenleyici ilaçlar kullanılır. İlaç tedavisi yanında psikoterapi uygulanmaktadır. Bilhassa teşhis konulan hastaların nizamlı denetimleri atakların tekrarlamaması açısından Fazla değerlidir.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir