Toplumsal fobi üniversite öğrencilerinde daha sık görülüyor

Psikoloji Kas 03, 2022 Yorum Yok

Fobilerin genel manasıyla korkulmayacak muhakkak bir durum ya da obje karşısında ortaya çıkan kaygıdır. Toplumsal fobi de en sık görülen psikiyatrik hastalıklarından biridir. Toplumsal fobi kişinin diğerlerince değerlendirileceğini düşündüğü toplumsal bir durumda ya da yerde kaygı yahut Kaygı duymasıdır. Ömür uzunluğu görülme oranı yüzde 2-13 ortasındayken, yapılan araştırmalara nazaran üniversite öğrencilerinde yüzde 24 oranında bu hastalığın olduğu tespit edilmiştir.

Medical Park Ordu Hastanesi Psikoloji Bölümü’nden Psk. İrem Naz Kırım, toplumsal fobi hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Kadınlarda daha sık görülüyor

Kişiler bir durum ya da objeden bu kadar korkulmayacağını bilir, anlamsız bulur lakin Yeniden de ondan kaçınır. Toplumsal fobi ise kişinin diğerlerince değerlendirileceğini düşündüğü toplumsal bir durumda ya da yerde endişe yahut Kaygı duymasıdır. En sık görülen psikiyatrik hastalıklarından biri olan toplumsal fobi özelikle pandemiyle Birlikte daha da artmıştır. Ömür uzunluğu görülme oranı yüzde 2-13 ortasındayken, yapılan araştırmalara nazaran üniversite öğrencilerinde yüzde 24 oranında bu hastalığın olduğu tespit edilmiştir. Bayanlarda ve ergenlerde görülme sıklığı erkeklere ve yetişkinlere oranla 2 kat fazladır.

Hayat kalitesini düşürebilir

Sosyal fobisi olan kişinin tanımadığı bireylerle birebir ortamda bulunmak, karşılıklı konuşma içeren ya da oburlarının önünde sunum yapması gereken yerde bulunmaya dair endişeleri olabilir. Olumsuz olarak değerlendirileceğini, Ufak düşeceğini, diğerlerince dışlanacağını ya da oburunu kıracağını düşündüğü için davranışlarını ve endişe hislerini Denetim etmeye, gizlemeye çalışırken kendi üzere olamaz. Endişe hislerinden ekseriyetle kaçınarak ya da ağır endişe duymaya katlanarak sıkıntılarını çözmeye çalışır. Bu durum hayatının birçok alanında fonksiyonelliğini bozar ve hayat kalitesini düşürür.

Kendilerini yalnız hissedebilirler

Sosyal fobi olan bireylerde rahatsız olduğu yerde ya da durumda fizyolojik olarak yüzde kızarma, endişe, anksiyete, sonluluk, çarpıntı, taşikardi, baş dönmesi, çok terleme, soluk darlığı, ağızda kuruluk, mide bulantısı, karın ağrısı, baş dönmesi, tuvalete sık çıkma gereksinimi, titreme belirtileri görülebilir. Kendilerine dair niyetleri daima olumsuzdur. Kendilerini güçsüz, yalnız hissederler, Vakit içinde toplumdan kendini soyutlarlar. Toplumsal ortamlarda ve romantik bağlarda ilişki kurmakta zorlanır, ya kısıtlı bağlantı kurar ya da ortama hiç girmez ve kaçar.

Sosyal fobiyi tetikleyen durumlar

 • Kalabalık bir ortama girmek ya da sonradan dâhil olmak
 • Kalabalık bir ortamda başkalarıyla tanıştırılmak
 • Kalabalık içerisinde kendinden bahsedilmesi ya da eleştirilmek
 • Kalabalık önünde konuşmak, sunum yapmak ya da seminer vermek
 • Toplum içinde telefon görüşmesi yapmak
 • Toplum içinde Yemek yemek
 • Resmi bir ortamda bir şeyler söylemek durumunda kalmak
 • Bir şeyler yaparken izlenmek
 • İnsanlarla göz teması kurmak
 • Umumi tuvaletleri kullanmak

Ailenin davranışları hayli önemli

Araştırmacılar ve uzmanlar toplumsal fobiye neden olan birçok neden üzerinde durmuştur. Kalıtımsal araştırmalarda genetik faktörün tesirli olabileceği bulunmuş ayrıyeten bireyin toplumsal olayları tehdit edici olarak algılamasına Sebep olduğu görülmüştür. Seratonin (mutluluk) hormonunun düşük olduğu tespit edilmiştir. Ana davranışları toplumsal fobi gelişmesinde Değerli rol oynamaktadır. Ebeveynlerden en az birinin toplumsal fobiye sahip olması, çok müdafaacı olması, anksiyete seviyesinin yüksek olması, mükemmeliyetçi tavır sergilemesi toplumsal fobi olma riskini arttırmaktadır.

Utandırılma durumlarında toplumsal fobi gelişebilir

Kişinin muhakkak bir durumda yaşadığı travmatik tecrübe de toplumsal fobi geliştirmesinde etkendir. Çocukluk çağında utanma, utandırılma durumlarında da fobi gelişebilir. nihayet vakitlerde pandemi devriyle Birlikte içe çekilme görülen çocuk ve ergenlerde klinik tabloda en Fazla rastladığımız hastalıklardan biri de toplumsal fobidir. Akran zorbalığının da eşlik ettiği depresyonla Birlikte toplumsal fobik gençler, kalabalık ortamlardan uzaklaşmaya, sanal ortamlara sıcak bakmaya, telefonla konuşarak bir şey isteyememeye, toplu taşıma kullanırken inmek istediği yeri söyleyememeye, bildiği bir soruyu cevaplayamamaya ya da kalabalık önünde konuşamamaya başlamıştır.

Sosyal fobi utangaçlıkla karıştırılabilir

Utangaçlık kişinin hayatının her alanına yansır, lakin şahısta toplumsal Telaş ya da fobi oluşturmaz. Utangaçlık, günlük fonksiyonları bozmaz lakin toplumsal fobi Olumsuz değerlendirilme kaygısından Dolayı fonksiyonunu bozabilir. Toplumsal fobi, toplumsal alanlarda daha Fazla kendini belirli ederken utangaçlık genel manada devam etmektedir.

Sosyal fobi nasıl teşhis edilir?

Sosyal fobinin teşhisi için öncelikle bireyde Kaygı yaratan durumun belirlenmesi gerekir. Öbür şartların toplumsal fobiye neden olup olmadığı araştırılır. Bu duruma eşlik eden fizikî ve zihinsel sıhhat sorunları olup olmadığı belirlenir. İlaç ya da tıbbi bir durumun tesiri yok ise muayenesi yapılır.  Belirtilerin ne sıklıkla, hangi durumlarda olduğu araştırılır. Fobinin derecesi saptanmak için Liebowitz’in Toplumsal Tasa Ölçeği kullanılabilir. 24 sorudan oluşan bu ölçek, kişinin hayatının hangi alanlarında ne sıklıkla ve şiddetle bu fobiye sahip olduğunu saptamak için Kıymetli bir araçtır. Sonrasında DSM-5 kriterlerini karşılıyorsa ön teşhis konularak tedaviye başlanması için yönlendirilir.

Tedavi geciktikçe toplumsal fobi derinleşebilir

Sosyal fobi teşhisi koyulduktan sonra tedaviye Çabucak başlanması gerekir. Toplumsal fobi bekledikçe daha da derinleşir. Psikoterapistiyle terapötik bağ geliştirdikçe problemleri hakkında daha Aleni olması beklenir. Şayet sıkıntılarının anne kaynağını Anlatım etmez, çekinirse tedavi uzayabilir. Bu nedenle kendisini gerilime sokan durumları not etmesi Yardımcı olabilir. Fobilerin önündeki en Değerli Mani deneyimlemekten kaçmaktır. Onu korkutan aksiyonları listeledikten sonra en ağırdan en üye numaralar vererek sıralayabilir ve Biricik tek en az Tasa yaşadığı durumu deneyimleyerek müşahedelerini ve hislerini kaydedebilir. Her tecrübesinde düşündüğü ve korktuğu şeyin aslında yapabileceği durumlar olduğunu ayrım etmesi sağlanabilir.

Tedavisi Mümkün olan bir hastalık

Yapılan araştırmalar sonucunda Bilişsel Davranışçı Terapi’nin toplumsal fobi ve diğer Telaş bozuklukları üzere birçok psikiyatrik hastalıkta tesirli olduğu bulunmuştur. Terapistiyle ortasındaki terapötik ilgi ilerledikçe ve terapistiyle belirlediği yolda ilerledikçe tedavisi Mümkün olan bir hastalıktır.

 • Kaygı basamakları oluşturulabilir.
 • Düşünce kayıt formu tutularak Olumsuz kanılar ve hisler çalışılabilir.
 • Olumsuz şemalar belirlenerek terapi prosedürüyle esnetilebilir.
 • Maruz bırakma sistemi fobilerde en Fazla kullanılan yoldur.
 • Kaygı verici durumları Biricik tek deneyimlemesi için terapi uygulanabilir.
 • EMDR usulü ile toplumsal fobi tesirleri azaltılabilir.
 • Özgüven geliştirmesi için çalışılabilir. Bunun sonucunda da alternatif etkinliklere yönlendirilebilir.
 • Antidepresan ilaçlarla Tasa seviyesi azaltılabilir.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir