Ses estetiği hakkında merak edilen her şey

Genel, Kişisel Bakım Kas 08, 2022 Yorum Yok

Kişinin sesinin cinsiyeti, yaşı ve fizikî görünümü ile uyumlu olması beklenir. aksi durumlar hiç elbet ki bireyin cemiyet içindeki algısında külfetler yaratabilir. Örneğin, ince sesli bir erkek ya da kalın sesli bir bayan toplumda bağlantı esnasında yanlış değerlendirmelerle karşılaşabilir. Bu Cin ses bozukluklarının tedavisi hedefiyle sesin Özellikle incelik ve kalınlık algısına yönelik olarak yapılan süreçler bütününe ses estetiği ismi verilir.

Kimler ses estetiğine muhtaçlık duyuyor

Hiç elbet ki hoş sesli olmak her insan tarafından istenecek bir özelliktir. Bu açıdan bakıldığında herkes ses estetiği için Namzet olabilir. Lakin daha sıklıkla karşılaşılan hasta kümesini, toplumsal bağlantıda sesindeki incelik ve kalınlık algısı açısından sorun yaşayan hastalar oluşturur. mesela kalın sesli bir bayanın telefon konuşması esnasında erkek sözü ile müsabakası sık karşılaşılan bir durumdur. Bu ses sorunu yapısal nedenlerden kaynaklanabileceği üzere uzun yıllar sigara içiminin bir sonucu olarak da görülebilir. Bilhassa çocukluk periyodunda Çeşitli hormonal ilaç tedavileri kullanmak zorunda kalan bayanlarda da ilerleyen yaşlarda kalın ses sorunu ile karşılaşmak mümkündür. Bu tabloların tam zıddı olarak ince sesli bir erkeğin konuşması esnasında karşısındakiler tarafından yaşadığı algısal sorunlar de Önemli manada meşakkat verici olabilir. Hele yönetici durumunda biri ise bu durum otorite ve durum manasında Önemli negatif sonuçlar oluşturabilir. Ses estetiğine gereksinim duyan bir öbür hasta kümesi da cinsiyet değişikliği tercihi içerisinde olanlandır. Özetle, sesimizin cinsiyet, yaş, fizikî Görüntü ve toplumsal konumumuzla uyumlu olması gerekir. Bu açıdan zahmet yaşayan bütün hastalar için ses estetiğine yönelik teşebbüsler yapılabilir.

Ses estetiği nasıl yapılır

Sesimizi incelik ve kalınlık algısına yönelik olarak değiştirmek mümkündür. Bu emelle uyguladığımız Çeşitli cerrahi teşebbüsler ile elde edilen sonuçlar hayli Çehre güldürücüdür. Ağız içerisinden endoskopik olarak ya da uzunluğundan Ufak bir kesi yoluyla yapılan bu cerrahi teşebbüslerde Gaye ses tellerimizin uzunluk, kütle ve gerginliğini ayarlayarak motamot bir enstrümanın teli üzere frekansını değiştirmektir. Bu sayede sesimizi inceltmek, kalınlaştırmak ve tınısını ayarlamak mümkündür. Cerrahi süreçlerle Birlikte tedaviye eklenecek ses terapisi uygulamaları muvaffakiyet oranını daha da arttırır.

Sesimizin incelik ve kalınlık algısını oluşturan Temel Öge ses tellerimizin ses üretimi esnasında oluşturduğu titreşim sayısı, yani sesimizin Temel frekansıdır. Sağlıklı bir erkekte sesin Temel frekansının 120 Hz’in altında, sağlıklı bir bayanda ise 150 Hz’in üstünde olması beklenir. Kısaca, sesin Temel frekansı yükseldikçe ses incelir, frekans düştükçe ses kalınlaşır. Sesimizin Temel frekansını belirleyen faktörler ise ses tellerimizin uzunluğu, kalınlığı ve gerginliğidir. Sesi inceltmek için ses tellerini uzatmak, inceltmek ve gerginliğini arttırmak gerekirken, sesi kalınlaştırmak için ses tellerini kısaltmak, kalınlaştırmak ve gerginliğini azaltmak gerekir. Hasebiyle bu 3 parametre üzerinde yapılacak değişiklikler seste incelik ve kalınlık manasında değişimlere yol açar.

Sesin inceltilmesi muhtaçlığı farklı sebeplerden kaynaklanabilir. Cinsiyet değişimi isteği bu sebeplerin başta gelenlerinden biridir. Değişen fizikî Görünüm ile uyumlu olacak halde yeni bir ses hiç elbet ki elde edilmek istenen yeni cinsel kimliğin en vazgeçilmez öğesidir. Çocukluk devrinde hormon tedavisi almak zorunda kalan ya da birtakım hormonal sorunları olan bayanlar için de kalın sesli olmak elbet toplumsal manada ıstırap verici bir durumdur. Ağır sigara kullanımı öyküsü olan orta İhtiyar bayanlarda da ses kalınlaşması sık karşılaşılan bir sorundur. Ya da basitçe ortada hiçbir patolojik durum yokken yapısal olarak kimi bayanların sesi daha kalın olabilir. bütün bu kümeler için ortak Gaye sesin inceltilmesidir. 

Sesin inceltilmesi emeliyle birkaç farklı cerrahi teknik uygulanabilir. Bunlardan en Fazla bilineni Tip 4 tiroplasti işlemidir. Ameliyat esnasında hastanın sesini duyup seste kâfi incelmenin elde edildiğinden emin olabilmek hedefiyle lokal anestezi altında yapılan bu cerrahi teknikte boyun ön alt kısmından yapılan Ufak bir kesi ile gırtlaktaki 2 Aka kıkırdak birbirine yaklaştırılarak ses tellerinin uzatılması ve münasebetiyle sesin inceltilmesi amaçlanır. Eş vakitli olarak Özellikle cinsiyet değişimi talebi olan hastalar açısından boyun ön kısmında çıkıntı yapan adem elmasının traşlanması da mümkündür. Ses inceltilmesi emeliyle ağız içerisinden yapılan cerrahi teşebbüslerin ise doğal olarak ciltte kesi izi bırakmama üzere Kıymetli bir artısı vardır. Bu teknikler tıpkı vakitte genel anestezi altında uygulandıkları için hastalar tarafından da daha kolay tolere edilir. Bu hedefle günümüzde daha tanınan hale gelen ve sıklıkla uygulanmaya başlanan iki teknik Wendler glottoplasti ve Lazer inceltme (LAVA) dır. Wendler glottoplastide ses tellerinin ön 1/3 lük kısımları birbirlerine dikilerek ses tellerinin gerginliğinin arttırılması ve sesin inceltilmesi amaçlanır. Epey başarılı bir teknik olup günümüzde bu maksatla en Fazla tercih edilen cerrahi prosedürlerden biridir. LAVA’da ise lazer yardımı ile ses telinin kütlesi azaltılarak sesin inceltilmesi amaçlanır. bütün bu cerrahi prosedürlerin güzelleşme sürecinde ses terapisinden faydalanmak, sesin oturması ve kalıcı hale gelmesi açısından nihayet derece yararlı olmaktadır.  

 

Ses kalınlaştırma nedir

Ses estetiği kavramı içerisinde kimi olgular için sesin kalınlaştırılması toplumsal bağlantı ve cemiyet içindeki algı açısından nihayet derece tesirli ve yararlıdır. Ses kalınlaştırması uygulamaları ekseriyetle erkekler için Laf bahsidir. 

Bu kapsamda en sıklıkla karşılaştığımız hasta kümesini ergenlik devrinde seste kalınlaşma tarafında olması gereken değişimin izlenmediği puberfoni (mutasyonel falsetto) olguları oluşturur. Çocukluk çağındaki sesimiz olağanda ergenliğe geçişle Bir arada kalınlaşır. Ama kimi bu olması gereken kalınlaşma ortaya çıkmaz ve ses ince olarak kalmaya devam eder. Bu durum da doğal olarak bireyin cemiyet içinde yanlış anlaşılmasına ve toplumsal izolasyona yol açabilir. Ses terapisi çalışmaları ile Çehre güldürücü sonuçlar alınabilen bu hasta kümesi için uygulanacak birtakım cerrahi teşebbüslerle seste tesirli ve kalıcı bir kalınlaşma elde etmek mümkündür.  

Ses tellerinde yapısal olarak Arıza olan ya da daha Evvel ses tellerinden geçirdiği birtakım ameliyatlar sonucunda komplikasyon olarak sesi ince çıkmaya başlayan bir Küme hasta açısından da ince ses sorun olur. Bu Cin hastalarda da ses kalınlaştırma ameliyatları epeyce Çehre güldürücüdür.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir