Göğüs hastalıklarına dair her şey

Cinsel Sağlık, Sağlık Kas 04, 2022 Yorum Yok

Göğüs hastalıkları; Akciğerler, akciğer zarları, göğüs duvarı, soluk borusu, teneffüs sistemi ve diyafragmayı ilgilendiren hastalıklar ile ilgilenen anabilim koludur. İlgilenilen hasta kümesinin çoğunluğunu akciğer hastalıkları oluşturur. Kişiyi günlük aktiviteleri yapmaktan alıkoyan, Ömür kalitesini bozan, rahatsızlık veren, teneffüs sisteminde ve akciğerde oluşan pek Fazla hastalık bulunur.

Öksürük, göğüs, sırt ve omuzda oluşan ağrılar, hırıltılı teneffüs, balgam, horlama, öksürük ile Bir arada görülen kan, hâlsizlik, yalnızca geceleri görülen terlemeler, ateş, iştahsızlık ve kilo kaybı üzere pek Fazla şikayete yol açan hastalıklar, göğüs hastalıkları kısmı tarafınca takip ve tedavi edilir.

Sık görülen göğüs hastalıkları ve tedavileri nelerdir?

En sık karşılaşılan göğüs hastalıkları şunlardır:

 • Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH)
 • Astım
 • Akciğer infeksiyonları (Pnömoni/zatürre, bronşit, trakeit)
 • Allerjik Akciğer Hastalıkları
 • Bronşektazi (solunum yollarında genişleme)
 • Uyku Apne Sendromu (uykuda teneffüs daralması/durması)
 • Akciğer Kanseri
 • Akciğer Embolisi (Akciğer pıhtı hastalığı)
 • Akciğerde sertleşme (Fibrozis)
 • Pnömotoraks (akciğerde sönme)
 • Akciğer Zarı Hastalıkları
 • Solunum yetmezlikleri
 • Kronik Öksürük
 • Tüberküloz (Verem)
 • Sarkoidoz
 • Pulmoner hipertansiyon
 • Sistemik hastalıkların akciğer tutulumları (romatizmal hastalıkları, kanserler vb.)

Her bir hastalığın kendisine mahsus tanısal ve tedavisel yaklaşımları vardır. Göğüs Hastalıkları kısmından 6 yıllık tıp fakültesi eğitimi üzerine 4 Yıl uzmanlık eğitimi sonrası mezun olan Göğüs Hastalıkları uzmanları tarafından bu tetkik-tedavi basamakları yürütülür.

Göğüs hastalıkları hangi hastalıklara bakar?

Göğüs Hastalıkları Anabilim Kısmı, teneffüse ve akciğere bağlı olarak gelişen hastalıkların teşhis ve tedavisi ile ilgilenir. Hastalar, kısmın uzman doktorları tarafından gerektiğinde ayaktan takip ile ya da yatarak tedavi edilir.

Solunum işlev testleri nelerdir?

Solunum ile ilgili yakınmaları olan hastalara Hikaye ve muayene sonrasında birinci olarak uygulanan teneffüs işlev testleri (spirometri), işlev bozukluklarını ve bu bozuklukların derecesini saptamada kullanılır. Pek Fazla farklı teneffüs işlev testi prosedürü, ayırıcı teşhis ve hastalığın seyrinin takibinde uygulanır. En sık kullanılan spirometrik yollar içinde şiddetli vital kapasite ve difüzyon testi sayılabilir. Şiddetli vital kapasite testi, derin bir soluk alma sonrası kuvvetli ve süratli bir halde verilen soluk ile ölçülen bir hacimdir. Sağlıklı insanlarda akciğerde derin nefesle alınan havanın %80’inin 6 saniyede boşaltılması beklenir. Birtakım hastalıklarda bu hacimde azalma yahut soluk Eda müddetinde uzama saptanabilir. Testin yorumlamasını Göğüs Hastalıkları tabipleri yaparak hastalıklar hakkında çıkarımda bulunurlar.

Göğüs hastalıkların belirtileri nelerdir?

En sık karşılaşılan belirtiler;

 • Öksürük
 • Nefes darlığı
 • Balgam
 • Göğüs ağrısı, Yan ağrısı
 • Derin soluk alma ile gelişen göğüs ağrısı (plöritik ağrı)
 • Eforla soluk darlığı
 • Parmaklarda çomaklaşma
 • Horlama, uykuda Nefes durması
 • Gece terlemesi
 • Kanlı balgam, kan tükürme (hemoptizi)dir.

Tanı sistemleri nelerdir?

 • Göğüs Hastalıkları ünitesine başvuran hastaları öncelikle ayrıntılı hikayesi ve fizik bakısı yapılır. Sigara, hava kirliliği hikayeleri sorgulanır. Temel tanısal testleri rutin kan tetkikleri, Temel teneffüs işlev testleri ve akciğer grafisi olarak sıralanabilir.
 • Hastaların Hikaye ve Temel testlerinden yola çıkarak ileri incelemeler yapılabilir. mesela alerjik hastalıklardan kuşkulanıldığında alerji deri testleri, kanda eozinofil sayımı, kanda total ve spesifik IgE ölçümleri, bronş provakasyon testleri yapılabilmektedir.
 • İnfeksiyöz hastalıkların teşhisinde sıklıkla balgam incelemesine başvurulur. Temel teneffüs işlev testleri, difüzyon kapasitesi ölçümü, 6 dakika yürüme testi, shuttle testi, total akciğer kapasitesi değerlendirmesi (platismografi) yapılabilen işlevsel testlerdir.
 • Gerekli görülen hallerde akciğer endoskopisi (bronkoskopi) süreci Göğüs Hastalıkları uzmanlarınca uygulanabilir. Ayrıyeten bronkoskopi süreci sırasında ultrasonografi rehberliği kullanılarak yapılan EBUS (endobronşial ultrasonografi) seçili merkezlerde özelleşmiş göğüs hastalıkları uzmanlarınca uygulanabilir.
 • Akciğerlerin ayrıntılı radyolojik incelemesi için toraks bilgisayarlı tomografisi sıklıkla başvurulan bir görüntüleme yoludur. Akciğerleri göstermede tomografi, manyetik rezonans görüntülemeden daha sık kullanılan bir metot olsa da nadiren MR kullanılabilir.
 • Kanser kuşkusu olan hastalarda PET-BT başvurulan ayrıca bir görüntüleme tekniğidir. Uykuda teneffüs bozuklukları düşünülen hastalara uyku testi (polisomnografi) yapılabilmektedir. Akciğerde sıvı toplanması durumlarında tanısal ve tedavi emelli torasentez (sıvı alınması) süreci yapılabilmektedir.
 • Ayrıca öteki uzmalık alanları ile ortaklaşa bedellendirilen pek Fazla hastalık için de koordineli olarak yürütülen tanısal testler bulunmaktadır. mesela teneffüs külfetine neden olan akciğer embolisi, pulmoner hipertansiyon üzere durumlarda Kardiyoloji, romatizmal hastalıkların akciğer tutulumları, sarkoidoz gibisi hastalıklarda Romatoloji ilim kısımları ile Birlikte çalışılmaktadır.

Uzm. Dr. Aysu Sinem Koç

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir