Böbrek hastalığına dair her şey

Cinsel Sağlık, Sağlık Kas 09, 2022 Yorum Yok

Böbrekler, omurganın her iki yanında, gerideki göğüs kafesinin Çabucak altında bulunan bir çift organdır. Böbrekler kandaki atık unsurları süzerek idrar olarak bedenden atar. Kan basıncını ve bedendeki su, tuz ve mineral düzeylerini düzenler. Böbrek hastalığı, böbreklerinizin hasar gördüğü ve kanı gerektiği üzere filtreleyemediği manasına gelir. Şeker hastalığınız yahut yüksek tansiyonunuz varsa böbrek hastalığı için daha Aka risk altındasınız.

Böbrekler ne işe fayda?

Böbreklerin anne misyonu kandaki toksinleri temizlemek ve atıkları idrara dönüştürmektir. Her bir böbrek yaklaşık 160 gram ağırlığındadır ve günde bir ila bir buçuk litre idrar oluşturur. İki böbrek Bir arada 24 saatte 180-200 litre kanı filtre eder.

Sağlıklı böbrek hangi özelliklere sahiptir?

Sağlıklı böbrekler, bedeninizdeki atıkları ve ekstra sıvıyı uzaklaştırır ve kemikleri kuvvetli tutmanın yanı Dizi kanınızda Kırmızı kan hücrelerinin oluşmasına Yardımcı olur.  Böbreklerinizin ne kadar âlâ filtre ettiğini söyleyen   Glomerüler Filtrasyon Suratı (GFR), bir dakikada glomerüllerden süzülen kan ölçüsünü gösterir ve kan testi ile ölçülür. Böbrek işlevlerinin yeterliliğini ve böbrek hastalığının evresini belirlemek için kullanılır. Böbrek hasarı belirtisi olan idrarınızda albümin olup olmadığı idrar analizi ile Denetim edilir.

Böbreklerde hangi hastalıklar görülebilir?

Kronik böbrek hastalığı

Böbrek hastalığının en yaygın formu kronik böbrek hastalığıdır. Kronik böbrek hastalığı, vakitle düzelmeyen uzun periyodik bir durumdur. Ekseriyetle yüksek tansiyondan kaynaklanır. Şeker hastalığı  ayrıyeten kronik böbrek hastalığının Değerli bir nedenidir. Şeker hastalığı, yüksek kan şekerine neden olan bir hastalıktır.

Böbrek taşı

Böbrek taşları Öbür bir yaygın böbrek sorunudur. Kandaki mineraller ve diğer hususlar böbreklerde kristalleşerek sert kütleler (taşlar) oluşturduğunda ortaya çıkarlar. Böbrek taşları ekseriyetle idrar yaparken bedenden çıkar. Böbrek taşlarını düşürmek nihayet derece ağrılı olabilir.

Glomerülonefrit

Glomerülonefrit, glomerüllerin iltihaplanmasıdır. Glomerüller, böbreklerin içinde kanı süzen nihayet derece Ufak yapılardır. Glomerülonefrite enfeksiyonlar, ilaçlar yahut konjenital anormallikler (doğum sırasında yahut kısa bir müddet sonra ortaya çıkan bozukluklar) neden olabilir.

Polikistik böbrek hastalığı

Polikistik böbrek hastalığı, böbreklerde Fazla sayıda kistin (küçük sıvı kesecikleri) büyümesine neden olan genetik bir hastalıktır. Bu kistler böbrek işlevine bozabilir ve böbrek yetmezliğine neden olabilir.Böbreğin Yalın kistlerinin epeyce yaygın olduğunu ve neredeyse her Vakit zararsız olduğunu belirtmek değerlidir. Polikistik böbrek hastalığı başka, daha Önemli bir durumdur.

İdrar yolu enfeksiyonları

İdrar yolu enfeksiyonları (İYE), üriner  sistemin rastgele bir kısmının bakteriyel enfeksiyonlarıdır. Mesane ve üretradaki enfeksiyonlar en yaygın olanlarıdır.

Böbrek hastalıkları hangi belirtilere yol açabilir?

Böbrek hastalığı erken teşhis edilmezse yahut tedaviye Karşın kötüleşirse bir ekip semptomlar gelişebilir. Belirtiler şunları içerebilir: kilo kaybı ve iştahsızlık, şişmiş ayak bilekleri, ayaklar yahut eller, su tutulmasının bir sonucu olarak (ödem) soluk darlığı, yorgunluk, idrarda kan,  artan bir işeme gereksinimi, Özellikle geceleri uyumakta zorluk (uykusuzluk), kaşınan cilt, Kas krampları, kendini  hasta hissetmek, baş ağrısı, erkeklerde erektil disfonksiyon.

Böbrek hastalıkların teşhisinde hangi prosedürler kullanılır?

Doktorunuz öncelikle yüksek risk kümelerinden rastgele birine ilişkin olup olmadığınızı belirleyecektir. Daha sonra böbreklerinizin düzgün çalışıp çalışmadığını görmek için birtakım testler yapacaklardır. Bu testler şunları içerebilir:

Glomerüler filtrasyon suratı (GFR): Bu test böbreklerinizin ne kadar düzgün çalıştığını ölçecek ve böbrek hastalığının evresini belirleyecektir.

Ultrason yahut bilgisayarlı tomografi (BT) taraması: Ultrason ve BT taramaları, böbreklerinizin ve idrar yollarınızın net imajlarını göstererek böbreklerinizin Fazla Ufak yahut Aka olup olmadığını gösterir. Ayrıyeten var olabilecek rastgele bir ur yahut yapısal sorunu da gösterebilirler.

Böbrek biyopsisi: Böbrek biyopsisi böbreğinizden Ufak bir doku modülü alınarak yapılır.  Doku örneği, hekiminizin böbrek hastalığınızın çeşidini ve ne kadar hasar oluştuğunu belirlemesine Yardımcı olabilir.

İdrar analizi: Hekiminiz albümini test etmek için idrar örneği isteyebilir. Albümin, böbrekleriniz hasar gördüğünde idrarınıza geçebilen bir proteindir.

Kan kreatinin testi: Kreatinin atık bir eserdir. Kreatin (kasta depolanan bir molekül) parçalandığında kana salınır. Böbrekleriniz düzgün çalışmıyorsa, kanınızdaki kreatinin düzeyleri artacaktır.

Türkiye’de böbrek hastalığı görülme oranı nedir?

Ülkemizde evresine bakılmaksızın kronik böbrek hastalığı prevalansı yüzde 15,7 olarak bulunmuştur. Bu, ülkemizde yaklaşık 9 milyon kronik böbrek hastası olduğunu, yani her 6-7 erişkinden birinde böbrek hastalığı bulunduğunu göstermektedir. Böbrek hastalıklarının farkındalığı ise yüzde 2 seviyesindedir.

Böbrek yetmezliği nedir?

Böbrek yetmezliği, böbreklerden birinin yahut her ikisinin artık kendi başına çalışamaması durumudur. Böbrek yetmezliği, böbreklerin kandaki atıkları gereğince filtreleme yeteneğini kaybettiğinde ortaya çıkar. Böbrek işlevlerinin yüzde 15’inin altına düşmesi de böbrek yetmezliği yaşandığının ispatıdır. Böbrek yetmezliği bir anda ortaya çıkabilen bir hastalık değil, kademeli olarak ilerleyen bir hastalıktır. Altta yatan birçok nedene yahut rastgele bir nedene bağlı olarak böbrekler gün geçtikçe fonksiyonunu yitirir, tedavi edilmediği durumlarda ise büsbütün fonksiyonsuz ve çalışmaz hale gelir. Birtakım hastalar böbrek yetmezliğinin farkına varmadan hayatlarını devam ettirebilirler. Fakat birden fazla hastada böbrekler misyonlarını yerine getiremediğinden Öbür hastalıklar görülmeye başlar.

Böbrek yetmezliği tedavisi nedir?

Böbrek yetmezliği tedavisinde  diyaliz ve böbrek nakli yapılmaktadır. Diyaliz, bir makine kullanarak kanın filtrelenmesi ve arındırılması sürecidir. Böbrek yetmezliği tedavisinde en geçerli ve Kesin tahlil ise böbrek naklidir. Böbrek naklinden sonra hastanın diyalize girmesine gerek kalmaz ve nakledilen böbrek olağan çalışmasına devam eder.

Ürolog Prof. Dr. Ayhan Karaköse                                                                                                                                                            

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir